Driftstatus för BodyContact

Statussidan innehåller aktuell information om alla tjänster på BodyContact. Sidan ligger hostad utanför själva huvudsajten och kommer inte att påverkas om BodyContact skulle gå ner av någon orsak.

 

Pågående avbrott

Tidpunkt Orsak

2022-07-18

 

För närvarande så ligger forumet. Det kommer att ta en stund innan det kommer upp igen.

Sökningen för kontaktannonser ligger nere, det kommer att kommaupp inom kort.

I övrigt ska sajten fungera mer eller mindre som vanligt.

Inga PLUS-poäng dras från era konton för närvarande.

Planerade avbrott

Tidpunkt Orsak

 

Status för SMS

Tidpunkt Orsak


Senaste avbrott (nu åtgärdade)

Tidpunkt Orsak