Driftstatus för BodyContact

Statussidan innehåller aktuell information om alla tjänster på BodyContact. Sidan ligger hostad utanför själva huvudsajten och kommer inte att påverkas om BodyContact skulle gå ner av någon orsak.

 

Pågående avbrott

Tidpunkt Orsak
2017-09-25 kl 22.00 Lastbalnseringen är uppe igen. Korta avbrott närmaste tiden kommer ske eftersom den ska finjusteras.
Olika regler i brandväggen ska läggas in också.
Ingen poäng kommer att dras nu vid midnatt för PLUS-medlemmar som kompensation för strulet.
2017-09-25 kl 17.00 Lastbalanseringen ligger nere vilket för att medlemssidan inte går att logga in på eller använda. Problemlösning pågår.
 
För aktuell övervakning: Pingdom publik status

 

Status för SMS/Betalsamtal/Kortbetalningar

Tidpunkt Orsak
Kortbetalningar har för närvarande inga problem.
  Sms-betalningar har för närvarande inga problem.
  Betalsamtal har för närvarande inga problem.

 

Planerade avbrott

Tidpunkt Orsak
  Inga planerade avbrott för närvarande.

 

Senaste avbrott (nu åtgärdade)

Tidpunkt Orsak
  Inga tidigare åtgärdade avbrott