Driftstatus för BodyContact

Statussidan innehåller aktuell information om alla tjänster på BodyContact. Sidan ligger hostad utanför själva huvudsajten och kommer inte att påverkas om BodyContact skulle gå ner av någon orsak.

 

Pågående avbrott

Tidpunkt Orsak

 

 

Inga pågående avbrott för närvarande.

Planerade avbrott

Tidpunkt Orsak

 

Status för SMS

Tidpunkt Orsak


Senaste avbrott (nu åtgärdade)

Tidpunkt Orsak
2021-12-11 kl 08-14 Svars-sms skickades inte pga tekniska problem. Inga sms-debiteringar har skett under denna period.
2021-10-26 kl 12.30 Uppdatering av brandvägg (akut)