Driftstatus för BodyContact

Statussidan innehåller aktuell information om alla tjänster på BodyContact. Sidan ligger hostad utanför själva huvudsajten och kommer inte att påverkas om BodyContact skulle gå ner av någon orsak.

 

Pågående avbrott

Tidpunkt Orsak

 

 

 

Planerade avbrott

Tidpunkt Orsak
   

 

Status för SMS

Tidpunkt Orsak
   


Senaste avbrott (nu åtgärdade)

Tidpunkt Orsak